G2006

Treningstider sesongen 2019/2020
Treningsoppstart uke 35 
NB! Nye treningstider

-->> Frem til treningsoppstart (uke 33 og 34) er det åpen hall i Øren tirsdager og torsdager kl 19.00-20.30 for denne gruppa. 

  • Mandager 19-20.30 | Børresen skole Felles trening med 05
  • Tirsdager 18.15-19.30 | Øren Flerbrukshall
  • Torsdager 18.15-19.30 | Øren Flerbrukshall

Adresse Børresen skole: Hauges gate 100, 3019 Drammen
Adresse Øren Flerbrukshall: Hotvetvegen 100, 3023 Drammen

******************************

Trenerteam

Per Thomas Moe | mob: 918 97 587
David Fergar
Petter von Krogh

E-post: post@drammenrivers.no

******************************

Lagkontakt
Gunn-Britt Kopperud

******************************

Seriespill
Spiller i G14-serien. Kampoppsett er ikke klart fra forbundet enda.

******************************

Klubbmedlemskap, treningskontingent og spillerlisens

For å være med på trening må alle spillere betale
- Medlemskap i klubben (100 kr/år)
- Treningskontingent 1500kr høst + vår 
Totalt 3200 kr for en sesong

Alle som deltar i seriespill må også løse spillerlisens. For G2006 er den 980 kr. 
Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen er en avgift til NBBF sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og mye mere for videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket. 

En viktig del av lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen.

Alle må kunne framvise bevis for betalt spillerlisens før man spiller kamp. De som har gyldig lisens fra forrige sesong må senest 1. oktober ha betalt lisensen før kamp spilles.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket