Meny

Bortekamp

Reise til bortekapmer
Avreise til bortekamp bør skje samlet, både for lagfølelse og for å sjekke at man faktisk har alle spillere med. Med normal tropp bør det holde med tre biler per bortekamp.
Det anbefales at lagene avtaler et fast avreisested der de møtes før hver bortekamp. Beregn nok tid til å være i bortekamparenaen senest en halvtime før kampstart.

Kjøreskjemaer
Lag i aldersbestemte klasser bør sette opp kjøreskjema for bortekamper, for å få noenlunde jevn fordeling av kjøring. Er det noen som ikke kan de dagene de er satt opp må de selv sørge for å bytte internt. Er det noen som av spesielle grunner ikke kan være med i en slik kjørerotasjon, må dette avklares med lagkontakt. Seniorlaget får selv bestemme om de vil ha en kjøreliste eller avklare dette fra kamp til kamp.

Mat ved bortekamper
Lagene anbefales å tenke på at det kan være sparsommelig med muligheter for å få tak i (brukbar) mat i kamparenaene, og ta med mat selv. Særlig hvis kampen er et stykke ut på dagen og et stykke unna.