Hjemmekamp

FØR KAMPEN

Klargjøring av hall 
Trenere åpner hallen 60 minutter før kampstart for første kamp. For å få hallen spilleklar med alle forberedelser på plass forutsettes det at flere enn kun trenere er til stede en time før kampstart.

Hallen må være tilgjengelig og klar for begge lag senest en halvtime før hoppball, og før det må følgende gjøres: 

  1. Gjennomgang av hallen og garderobene for å sjekke at det ikke har forekommet forsøpling eller hærverk som må ordnes opp i eller som forhindrer kampavvikling. Eventuelle avvik må rapporteres til styreleder.

  2. Sekretariatbord, stoler, benk til begge lag må på plass. Lystavle må kobles opp og gjøres klar for kamp.

  3. Stoler settes ut for publikum.

  4. Dersom det skal ordnes med bord for salg av kaffe, kaker og lignende, bør dette ordnes av lagkontakt i god tid før kampstart. Trenere skal ikke involveres i denne jobben.

  5. Klubbflagget settes ut på utsiden av hallen.

  6. Lagkontakt for første kamp ønsker dommere og motstandere for første kamp velkomne. Lagkontakt for lagene som spiller senere ønsker sine motstandere velkomne. 

Generelt er det ønskelig at trenerne åpner hallen, og tar jobben med å gå gjennom anlegget for å se om alt er i orden, og etter dette får legge alt fokus på det sportslige.

Betaling av dommere og sekretariat
Lagkontakt for de ulike lagene har ansvar for at dommere og sekretariat får betalt. Det betales med Vipps, noen få tar kun kontanter. Husk at begge dommere må signere for mottatt beløp på dommerkvitteringen. 
Her er aktuelle honorarsatser til dommere i Region øst. 

Klubben betaler 100 kr til sekretær og 100 kr til tidtaker hvis det er en av våre egne medlemmer som sitter (foreldre får ikke betalt). Husk at begge må signere for mottatt beløp på dommerkvitteringen. 

Refundering av utlegg 
Den som har lagt ut for dommerbetaling og sekretariat må fylle ut navn, bankkonto og sum på dommerkvitteringen. Denne sendes så inn til kasserer@drammenrivers.no så snart som mulig etter kampen, enten scannet eller som bilde (mobilbilde). Se pdf lenger ned på siden. Det skal alltid finnes dommerkvitteringer tilgjengelige i papirform på hjemmekampene.

ETTER KAMPEN

Rydding av hall 

  1. Gjennomgang av hallen og garderobene for å sjekke at alt er ryddig og i orden.

  2. Sette tilbake sekretariatbord, stoler og benker.

  3. Ta inn klubbflagget.

  4. Den som er låsansvarlig sørger for å låse hallen.


Innmelding av resultat på sms ved hjemmekamper
Resultat sendes til Christian Marthinsen pr. sms på tlf 458 38 130. Ta med info om hjemmelag, bortelag og starttidspunkt. Sendes så snart som mulig etter kampen er over, da klubben må sende inn alle resultater til forbundet den samme dagen for å unngå bot. 

Innsendelse av kampskjema ved hjemmekamper
Det skal innen 3 dager sendes kampskjema til regionen på epost. Lagre filen som en PDF og gi den navn med kampart, lag og dato. Eks.: RØ GU14 DRAMMEN BISLETT 10.02.19

Så sendes filen til Mark.DiGiacomo@basket.no 

Dommerbetaling%20Drammen%20Rivers_2019.pdf Dommerbetaling og refusjonsskjema Drammen Rivers

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket