Meny

Hjemmekamp

FØR KAMPEN

Klargjøring av hall 
Trenere åpner hallen 60 minutter før kampstart for første kamp. For å få hallen spilleklar med alle forberedelser på plass forutsettes det at flere enn kun trenere er til stede en time før kampstart.

Hallen må være tilgjengelig og klar for begge lag senest en halvtime før hoppball, og før det må følgende gjøres: 

  1. Gjennomgang av hallen og garderobene for å sjekke at det ikke har forekommet forsøpling eller hærverk som må ordnes opp i eller som forhindrer kampavvikling. Eventuelle avvik må rapporteres til styreleder.

  2. Sekretariatbord, stoler, benk til begge lag må på plass. Lystavle må kobles opp og gjøres klar for kamp.

  3. Stoler settes ut for publikum.

  4. Dersom det skal ordnes med bord for salg av kaffe, kaker og lignende, bør dette ordnes i god tid før kampstart. Trenere skal ikke involveres i denne jobben.

  5. Klubbflagget settes ut på utsiden av hallen.

  6. Lagkontakt for første kamp ønsker dommere og motstandere for første kamp velkomne. Lagkontakt for lagene som spiller senere ønsker sine motstandere velkomne. 

Generelt er det ønskelig at trenerne åpner hallen, og tar jobben med å gå gjennom anlegget for å se om alt er i orden, og etter dette får legge alt fokus på det sportslige.

Betaling av dommere
Lagkontakt for laget som spiller i siste kamp håndterer dommerbetaling, og skal motta penger over Vipps eller bankoverføring i forkant av kampdag. Her er aktuelle honorarsatser til dommere i Region øst.

Oppdatert informasjon om dette kommer til sesongen 2016/2017

ETTER KAMPEN

Rydding av hall 

  1. Gjennomgang av hallen og garderobene for å sjekke at alt er ryddig og i orden.

  2. Sette tilbake sekretariatbord, stoler og benker.

  3. Ta inn klubbflagget.

  4. Den som er låsansvarlig sørger for å låse hallen.


Innmelding av resultat på sms ved hjemmekamper
Resultater skal sendes inn senedt kl 24:00 samme dag som kampen spilles. Ellers kan det gis bot fra regionen!

SMS funksjonen fungerer som følger:
Man må ha kampresultat og kampnummer klart. Du finner kampnummeret på hvert enkelt lags underside, der dagens kamp vil ha et kampnummer.

Send så melding til telefonnummer 2252 med NBBF, kampnummer og resultat (husk mellomrom mellom hvert av elementene)
Eks: NBBF 2116101001  99-100

NB! Man kan kun legge inn et og et resultat pr. melding. Man får også kun en sjanse. Skriver man feil resultat må korrekt resultat legges inn av administrasjonen.

Innsendelse av kampskjema ved hjemmekamper
Det skal innen 3 dager sendes kampskjema til regionen. Dette kan gjøres på en av to følgende måter:

1. Sendes som en .PDF fil til adresse oslopost@adm.basket.no

2. Sendes i posten til
NBBF Region Øst
Ekebergveien 101
1178 Oslo