Meny

Om Drammen Rivers

Drammen Rivers er en av Norges eldste basketballklubber, stiftet i 1965, som Drammen Latinskoles Basketballklubb! Drammen Rivers er en klubb i utvikling! Vi har sju aktive grupper i aldersspenn fra 8 år til old boys. Klubben sine trenings/kamparena foregår i Øren flerbrukshall, samt Galterudhallen på Fjell og er i ferd med å bli en viktig aktør i ungdoms- og inkluderingsarbeidet i området.

Vi har nært samarbeid med både kommunen Og Drammen Idrettsråd, og samarbeider med Norges Basketballforbund i en klubbutviklingsprosess for å styrke klubben og gjøre den enda mer robust.

Klubben er kontingentdrevet og alle styremedlemmer jobber på ideell basis. Vi trenger støttespillere og sponsorer. Les mer her om hvordan du kan støtte barn og ungdommer som har lyst å spille basket!