Om Drammen Rivers

Drammen Rivers er en av Norges eldste basketballklubber, stiftet i 1965, som Drammen Latinskoles Basketballklubb! Drammen Rivers er en klubb i utvikling! Vi har 13 aktive grupper i aldersspenn fra 8 år til old boys. Klubben sine treninger og kamper foregår i Øren flerbrukshall, Galterudhallen, Børresen skole og Åskollen skole.  

Vi har nært samarbeid med både kommunen og Drammen Idrettsråd, og samarbeider med Norges Basketballforbund i en klubbutviklingsprosess for å styrke klubben og gjøre den enda mer robust.

Klubben er kontingentdrevet og alle styremedlemmer jobber på ideell basis. Vi trenger støttespillere og sponsorer. Les mer her om hvordan du kan støtte barn og ungdommer som har lyst å spille basket!

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket