top of page
Nyheter-KAMP.jpg

Vi er en dugnadsdrevet klubb - vi må gjøre det sammen!

Drammen Rivers er en 100 % dugnadsdrevet klubb. Det er vi stolte av, ettersom det gjør at vi kan holde kontingentene nede. Vi ønsker å være en klubb for alle!

​Drammen Rivers har vokst veldig de siste årene. Fra å være en liten klubb for bare fire år siden, er vi nå blant de største og mest synlige basketballklubbene i Norge. En stor klubb som vi har blitt nå krever en helt annen organisering.

Nå trenger vi at ALLE medlemmer og foretatte trår til for å kunne drive klubben videre som den er i dag.  

 

KjetilDarjan.jpg
En dugnadsdrevet klubb

Hvorfor vi trenger deg - akkurat nå

Vi er heldige å ha mange flinke og meritterte trenere på laget. Men for å ha et godt tilbud for barn og ungdommer, må vi også ha en organisasjon på plass. Vi må ha et styre som tar seg av all admistrasjon og sørger for å utvikle klubben videre. Vi trenger også et støtteapparat som ordner med praktiske ting rundt kamper, cuper, kiosk, sponsorat og kommunikasjon.

Kun da frigjør vi tid fra trenerne slik at de kan konsentrere seg om å gjøre det de er best til - å lære barna deres å spille basketball og ha det gøy på banen! 

Vår organisasjon funker som så mange andre, ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. 

Og nå trenger vi at DU hjelper til med det "noe" som du kan bidra med!

For å sørge for at klubben både overlever og er rustet for videre vekst kommer vi fra årsmøtet 2021 å organisere oss på en ny måte.

Hvorfor vi trenger deg akkurat nå
Ny organisering

Ny organisering 

Klubbens nåværende størrelse krever en ny organisering for å kunne ivareta både dagens medlemmer, og for å bygge klubben sterkere og mer robust for fremtiden. 

For å kunne fortsette å drifte en klubb med 14 aktive lag og over 300 medlemmer må oppgavene fordeles på flere mennesker, og det stilles nå krav på obligatorisk dugnadsinnsats fra alle lag og foresatte for å klare å overleve.

Ny organisering Drammen Rivers


STYRET

Juridisk ansvarlig for klubben
Administrative oppgaver | Medlemsorganisasjon | Økonomi | Strategi og organisasjonsutvikling

Støttefunksjoner utenom styret: Kasserer og ekstern kommunikasjon
 

SPORTSLIG LEDELSE

Støtteaparat til styret

Sportslig leder - sportslig utvalg - trenerforum |  Bistår med faglig kunnskap og erfaring om basketball
 

LAGDUGNAD -  ARBEIDSGRUPPER
Hvert lag må stille med 1 kandidat per arbeidsgruppe, altså totalt 3 representanter fra hvert lag/treningsgruppe. Disse kandidatene velges på årsmøte, og sitter i ett år. Styret hjelper til å få gruppa igang, og utse en leder. De tre arbeidsgruppene er: 

 

 • ARRANGEMENT - overordnet ansvar for hjemmekamper og cuper

 • SPONSOR - kontakte sponsorer og skrive søknader

 • SOSIALE MEDIER - bistå med informasjon om hvert lag til innlegg i sosiale medier


LAGDUGNAD -  HJEMMEKAMPER/CUPER (Kiosk og hallansvar)
I tillegg videreføres obligatoriske dugnader for alle treningsgrupper, der alle foresatte må bidra. Det handler om hallansvar og kiosk 1-3 dager per lag/sesong for hjemmekamper i seriespill eller cuper for Easy Basket.

Alle lag må også ha minst 1 lagkontakt som hjelper treneren med all kommunikasjon til foreldre om kjøring til kamper m.m. Lagkontakt velges på høstens foreldremøte for ett år av gangen.

Hva innebærer styrearbeid?

Styrets viktigste arbeid fremover er rammeverk, rutiner og langsiktig strategi både administrativt og sportslig.
Det er også en god del av de løpende oppgavene som tidligere har ligget på styret som kan løftes ut av styret og inn i arbeidsgrupper.


De som sitter på styrepostene må ikke ha egen erfaring fra basketball, men heller erfaring fra styrearbeid, organisasjon og lederskap eller administrasjon.

De som kan basketball ønsker vi å bruke til det sportslige.


Hvis du har erfaring fra styrearbeid eller ledelse fra andre organisasjoner, håper vi du vil vurdere å stille til valg for klubben. For å kunne opprettholde dagens tilbud må arbeidet fordeles mer enn det gjør i dag.

Tidsbruk for et styremedlem
Styret har møter en gang per måned (untatt juli), ca 2 h/gang. Det vil også bli satt opp en arbeidsdag for å jobbe sammen 1-2 ganger per sesong videre. Innsats mellom møtene krever ulikt antall timer, avhengig av rolle og hvor mange som er med.

Styret vårt har for få hender. I tillegg til at to styreposter står på valg til årsmøtet for 2021 (styreleder og ett styremedlem), bør styret utvides med ett styremedlem til for å kunne håndtere den veksten klubben har hatt og de oppgavene som følger med det.

Det viktigste er å få inn mennesker som synes det er gøy å utvikle klubben videre, og som ønsker å bidra til det viktige arbeidet som Drammen Rivers gjør både med basketball og inkludering. 

Vil du vite mer om styrearbeid?
Ta kontakt med valgkomiten, så kan vi fortelle mer! 

 

Hva innebærer styrearbeid?

Hvordan fungerer de nye arbeidsgruppene i Drammen Rivers?

Hvordan fungerer arbeidsgrupper?
Arbeidsgruppe: ARRANGEMENT

For å avlaste styret fra praktiske oppgaver setter vi fra nå av opp tre arbeidsgrupper for de viktigste oppgavene. Det blir en del av klubbdugnaden for hvert lag å ha 1 aktiv kandidat med i hver arbeidsgruppe.

 

Hensikten med arbeidsgruppene er at det skal skal være gøy, og skape en god klubbsamhørighet påtvers av gruppene, samtidig som det bygger klubben videre. Med mange medlemmer i hver gruppe blir det ikke for mye på enkeltpersoner, men alle har mulighet å delta å bidra til en positiv utvikling. Arbeidsgruppene er en gylden mulighet til å være med å forme og utvikle klubben videre for fremtiden. 
 

 • Representanter fra hvert lag velges på årsmøtet

 • I de tilfeller det ikke har kommet inn tre representater fra et lag, vil tre foresatte trekkes fra medlemslisten for det aktuelle laget. 

Arbeidsgruppe ARRANGEMENT

Dette er vår aller viktigste arbeidsgruppe. Vi er avhengig av at dette arbeidet fungerer godt for å kunne avvikle hjemmekamper med fine rammer for alle. 

Arrangement har ansvar for:

 • Organisasjon av sekretariat og dommerbetaling

 • Oversikt over teknikk, lyd og lys

 • Koordinering av dugnadsdager og fordeling på lagene

 • Hovedansvar for EasyBasket-arrangement

 • Innkjøp av basisvarer til kiosk

 • En fra gruppa skal være tilstede på kampdagene (rullerende)

 • Tilrettelegging for kampansvarlig lag slik at HMS-regler, inkl. covid-19 kan etterfølges.

Det er fortsatt lagene som har hjemmekampansvar og dugnadsoppgaver på cup, men det er arrangementsgruppa som har det overordnade ansvaret for at alt er på stell. 

Name, Title

DSC_5575.jpg
Arbeidsgruppe: SPONSING
daniel-hjalmarsson-sEApBUS4fIk-unsplash.

Arbeidsgruppe SPONSING 

Er du en god selger? Har du et stort nettverk? Liker du å ta kontakt med nye mennesker? Ønsker du å synliggjøre basketball i Drammen og få inn et økonomisk grunnlag for å videreutvikle klubben?
 

Sponsing har ansvar for:

 • Kontakt med potensielle sponsorer

 • Videreutvikling av sponsorstrategi

 • Søknad på stønader og tilskudd


Salgsdokumenter, male og prosedyrer finnes tilgjengelig. En representant fra styret vil være med å sette igang gruppa.

Name, Title

Arbeidsgruppe: SOSIALE MEDIER

Arbeidsgruppe SOSIALE MEDIER

Det er allerede en kommunikasjonsansvarlig på plass i klubben. Men for å kunne speile hele klubbens aktivitetet i våre sosiale medier trenger vi bidrag fra alle lag.

Sosiale medier har ansvar for:

 • Sende inn bilder og referater fra kamper og sosiale samlinger fra laget jevnlig hele sesongen

 • Bidra med innhold/forslag til poster i sosiale medier


Hvis det er flere, foresatte eller spillende medlemmer som ønsker å bidra med innhold, fotografering, film, publisering er det bare å ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig

some.jpg

Kan du bidra til styret?

Ta kontakt med oss i valgkomiten med dine spørsmål eller eller fortell hva du hadde likt å jobbe med så tar vi kontakt med mer informasjon. 
Christian Marthinsen
458 38 130
E-post
E-
 
Ingela Kleveland
488 99 232
E-post
Kan du bidra til styret?
bottom of page