top of page

Ny organisasjon for klubben på plass

På årsmøtet 16. februar ble det enstemmig valgt inn totalt fire nye personer til styret. Tidligere nestleder Rune Haarberg ble valgt til ny styreleder. Jane Grøtting går inn som ny nestleder. Valgkomitéen er glad for at alle innstille medlemmer til det nye styret ble valgt inn. Dette er en gjeng med meget dyktige og kompetente mennesker, som vil gjøre et godt arbeid både med å representere klubben, og med å utvikle den videre. Drammen Rivers styre er nå komplett med 6 personer totalt, 50/50 kvinner og menn. Styreleder: Rune Haarberg (G2008) valgt på 1 år Nestleder : Jane Grøtting (G2008) valgt på 2 år Styremedlem: Henrik Kvalhem (G2009) valgt på 1 år Styremedlem: Agnethe Lien (G2007+Mix 2011-12) valgt på 2 år Styremedlem: Marius Prøsch-Oddevald (G2007+G2010) valgt på 2 år Medlem: Mai-Britt Kopperud (G2006) 1 år igjen av valgt periode Hele valgkomiéens innstilling med nærmere presentasjon av alle styremedlemmer (pdf)

I forbindelse med årets årsmøte ble også ett ny organisasjonskart vedatt. I stort innebærer den nye organisjonen følgende: - Det blir etablert et nytt SPORTSLIG UTVALG. Leder: Kjetil Kleveland Medlemmer: Bendik Brodtkorb-Myhrer, Sanel Gabela og Petter von Krogh.

- Vervet som KASSERER løftes ut av styret, og blir en ren støttefunksjon til klubben. Ida Føyn stiller som kasserer for klubben et år til.

- Det innføres tre arbeidsutvalg på ulike temaer. Disse blir foreldredrevet og detblir en del av hvert lags dugnad å ha en representant per gruppe og år. Organisasjonskart og kontaktinformasjon til styret finnes her

167 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page