MEDLEMSKAP

NYE MEDLEMMER OG VENTELISTER

De grupper som tar inn nye spillere i høst er G2010, J2010, J2008-2009 og Damer. NB! Grunnet restriksjoner rundt korona må prøvespilling avtales på forhånd med trenerne. Ta kontakt med trener for det aktuelle laget for å avtale det.

 

Vi i Drammen Rivers praktiserer at nye spiller får prøvetrene tre ganger før man melder seg inn i klubben

G2010: Lara 486 74 834
J2010: Kjetil 902 35 671
J2008-2009: Erik 920 85 782 / David 938 38 466
Damer: Thomas 991 01 582

VENTELISTER 
Alle andre grupper er helt fulle per nå, og det er ventelister for G2007, G2008 og G2009. Hvis du ønsker å stå på venteliste, send en e-post til post@drammenrivers.no eller via Facebook Messenger på klubbens Facebook-side.


SPOND som kommunikasjonskanal
For kommunikasjon mellom klubb, trener, foresatte og barn/ungdommer bruker vi appen SPOND. All betaling av medlemskap og treningskontingent går fra høsten 2020 også via SPOND.

For best bruk av SPOND anbefaler vi å laste ned appen (husk å skru på varslinger så dere ikke går glipp av viktig info). De som ikke har en en smarttelefon får beskjedene fra SPOND på e-post eller sms.

 

SPOND GUIDE
Her finner du all informasjon om hvordan du bruker spond


Årsavgift medlemskap
Medlemsavgiften i Drammen Rivers er 100 kr pr kalenderår.

Medlemskap gir også stemmerett på klubbens årsmøte som alltid avholdes i februar/mars, men kun for medlemmer over 15 år. Vi anbefaler derfor alle foresatte til yngre barn å tegne støttemedlemskap for 100 kr for å kunne stemme for barnet på årsmøte. 

TRENINGSKONTINGENTER

Aktuelle treningsavgifter 2020/2021
Treningsavgiften betales per halvår (betaling i september og januar). Høsten 2020 er det redusert avgift for seniorlagene som ikke har samme tilbud eller seriespill som vanlig. Se pris i parentes for vanlig pris.

NB! Alle spillere over 13 år må også betale lisens i tillegg til treningsavgift. Lisensen er for hele sesongen (høst/vår) og dekker forsikring på kamper og treninger. 
Alle må kunne framvise bevis for betalt spillerlisens før man spiller kamp.
 

Yngre lag - Easy Basket
Miks 2011-2012            500 kr
G2010                           500 kr
J2010               
             500 kr

G2009                           500 kr

J2007-2009                   500 kr
 

Eldre lag - Seriespill
G2008                           1500
 kr 
G2007                           1500 kr 
G2006                           1500 kr

G2005                           1500 kr

G2004                           1500 kr

G2003                           1500 kr

Damer                           500 kr

Herrer B                        500 kr (1500 kr ord. pris)
Herrer A                        1000 kr (2000 kr ord. pris)


SPILLERLISENS

Alle spillere som har fylt 13 år som spiller seriespill må også betale spillerlisens.  Lisensen obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. En link til lisensbetaling sendes på e-post så snart medlemskap og kontingent er betalt. Alle må kunne framvise bevis for betalt spillerlisens før man spiller kamp.

Lisenssatser for sesongen 2020/2021 
Lisensbetalingen gjelder for en hel sesong (høst/vår).

  • U13 (f. 2008) lisens trengs fra den dagen de fyller 13 år*          560 kr

  • 14-U19 (2002-2007)                                                                       980 kr

  • U14-U19 (2002-2007) Utvidet**                                                 2098 kr

  • Senior (født før 1.1.2000)                                                           1299 kr

  • Senior (født før 1.1.2000) Utvidet**                                           2100 kr


Det er også mulig for trenere og de som ikke spiller seriespill å betale lisens for å være forsikret på trening. 

  • Dommere og trenere (alle alderstrinn)                                        250 kr

  • Mosjon (spillere født før 1.1.2002)                                               499kr


Lisensen er en avgift til Norsk basketballforbund og gir spilleren en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen. Hvis uhellet er ute, ta kontakt med for å få informasjon om hva forsikringen kan dekke. 

Lisensen er også med på å dekke forbundets kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer og daglig drift i forbundet. ​
 

* Merk at spillere som fyller 13 år etter sesongslutt og derfor ikke har betalt lisens, vil ikke være forsikret dersom spiller skader seg i forbindelse med trening. 

** Utvidet betyr at behandling kan skje på privat klinikk mm. For mer info om utvidet lisens, se under Forsikringsvilkår Gjensidige  for utvidete dekninger

Merk: Man skal kun løse lisens i henhold til alder. Juniorspillere som spiller på seniornivå skal kun betale lisens for Aldersbestemte klasser. Easybasketspillere (født senere enn 31.12.2008) skal ikke betale personlig lisens selv om de eventuelt også deltar i smågutter/-jenteklassen. Easybasketspillere er dessuten dekket av Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale.


Hvis en skade skjer 

Ta kontakt med Gjensidige Idrettsforsikring for bistand til bestilling av behandling/utredning på  98 70 11 15. 
NB! Ved akutte skader - ta kontakt med Legevakta.


Skader skal meldes inn til Gjensidige Forsikring
Skademeldingsskjema (gjensidige.no)
Forsikringsvilkår Gjensidige 2019/2012 (pdf)

 

DRAMMEN RIVERS

Postboks 2139

3003 DRAMMEN 

Org. nr: 997 268 083

e-post: post@drammenrivers.no 

  • Facebook
  • Instagram

© 2023 by DRAMMEN RIVERS | Laget av KlevelandORD