NB! Per desember 2019 er mange treningsgrupper så godt som fulle! 

Hvis du ønsker å bli medlem må du derfor alltid først ta kontakt med klubben på e-post til info@drammenrivers.no eller via dette kontaktformular for å se om det finnes plass i det aktuelle årskullet. 

Disse grupper er per idag helt fulle, og har venteliste: G2009 | G2008 | G2007 

Nye medlemmer

Vi i Drammen Rivers praktiserer at nye spiller får prøvetrene tre ganger før man melder seg inn i klubben. For å bli medlem må man sende e-post til info@drammenrivers.no med følgende informasjon

 

 • Navn på barnet

 • Fødselsdato

 • Postadresse, postnr

 • Navn på foresatt

 • E-post foresatt

 • Mobilnummer foresatt

 • Ev. mobilnnummer barn


Klubben legger da til den nye medlemmen i medlemsssystemet og sender ut link til online betaling.
 

Kommunikasjonskanaler
For kommunikasjon mellom klubb, trener, foresatte og barn/ungdommer bruker vi appen SPOND, der vi har en gruppe per lag. Så snart vi har fått inn betaling for medlemmen legges dere også til i SPOND.

For best bruk av SPOND anbefaler vi å laste ned appen (husk å skru på varslinger så dere ikke går glipp av viktig info). De som ikke har en en smarttelefon får beskjedene fra SPOND på e-post eller sms

Årsavgift medlemskap
Medlemsavgiften i Drammen Rivers er 100 kr pr kalenderår. Medlemskap gir også stemmerett på klubbens årsmøte som alltid avholdes i februar/mars, men kun for medlemmer over 15 år. Vi anbefaler derfor alle foresatte til yngre barn å tegne støttemedlemskap for 100 kr for å kunne stemme for barnet på årsmøte. 

Innlogg medlemsside

Her er link til innlogging Min side i medlemssystemet for alle som allerede er medlemmer

Aktuelle treningsavgifter 2019/2020.
Treningsavgiften betales per halvår (betaling i september og januar). 

 

Yngre lag - Easy Basket
Miks 2011-2012            500 kr
G2010                           500 kr
J2010               
             500 kr

G2009                           500 kr

G2008                           750 kr 
 

Eldre lag - Seriespill
G2007                           1200 kr (750 kr for de som ikke er med i seriespill)
G2006                           1500 kr

G2005                           1500 kr

G2004                           1500 kr

G2003                           1500 kr

Herrer B                        1500 kr (1000 kr for de som ikke er med i seriespill)
Herrer A                        2000 kr


Alle spillere som har fylt 13 år som spiller seriespill må også betale spillerlisens.  Lisensen obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. En link til lisensbetaling sendes på e-post så snart medlemskap og kontingent er betalt. Alle må kunne framvise bevis for betalt spillerlisens før man spiller kamp.

Lisenssatser for sesongen 2019/2020 
Lisensbetalingen gjelder for en hel sesong (høst/vår).

 • U13 (f. 2007) lisens trengs fra den dagen de fyller 13 år*          560 kr

 • 14-U19 (2001-2006)                                                                       980 kr

 • U14-U19 (2001-2006) Utvidet**                                                 2100 kr

 • Senior (født før 1.1.2000)                                                           1300 kr

 • Senior (født før 1.1.2000) Utvidet**                                           2100 kr


Det er også mulig for trenere og de som ikke spiller seriespill å betale lisens for å være forsikret på trening. 

 • Dommere og trenere (alle alderstrinn)                                        250 kr

 • Mosjon (spillere født før 1.1.2001)                                               300 kr


Lisensen er en avgift til Norsk basketballforbund og gir spilleren en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen. Hvis uhellet er ute, ta kontakt med for å få informasjon om hva forsikringen kan dekke. 

Lisensen er også med på å dekke forbundets kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer og daglig drift i forbundet. ​
 

* Merk at spillere som fyller 13 år etter sesongslutt og derfor ikke har betalt lisens, vil ikke være forsikret dersom spiller skader seg i forbindelse med trening. 

** Utvidet betyr at behandling kan skje på privat klinikk mm. For mer info om utvidet lisens, se under Forsikringsvilkår Gjensidige  for utvidete dekninger


Hvis en skade skjer 

Ta kontakt med Gjensidige Idrettsforsikring for bistand til bestilling av behandling/utredning på  98 70 11 15. 
NB! Ved akutte skader - ta kontakt med Legevakta.


Skader skal meldes inn til Gjensidige Forsikring
Skademeldingsskjema (gjensidige.no)
Forsikringsvilkår Gjensidige 2019/2012 (pdf)

DRAMMEN RIVERS

Postboks 2139

3003 DRAMMEN 

Org. nr: 997 268 083

e-post: post@drammenrivers.no 

 • Facebook
 • Instagram

© 2023 by DRAMMEN RIVERS | Laget av KlevelandORD