top of page

COVID-19 INFO

Oppdatert 8. februar 2021
 

Drammen Kommune har nå åpnet opp for breddeidrett opp til 20 år,  og Drammen Rivers starter opp noen treningsgrupper igjen.  Det er imidlertid hver trener som selv bestemmer om de ønsker å starte opp nå, så det varierer fra gruppe til gruppe. Alle medlemmer får aktuell informasjon for sitt lag fra sin trener inne på Spond. 


Sesongen 2020/2021 er en litt annerledes sesong, da vi må følge aktuelle smittevernregler kommunisert fra kommune og Idrettsforbundet. Alle trenere er informert om reglene og blir oppdatert ved evt. endringer, så hvis du er usikker på noe - ta kontakt med din trener. 

HJEMMEKAMPER


Publikum
Vi i Drammen Rivers følger ikke bare de nasjonelle retningslinjene men også Drammen Kommunes.
Det er derfor ikke tillatt med noe publikum på kampene i Ørenhallen denne høsten og vintern. De eneste som har lov å være i hallen er spillere, trenere, lagkontakt, dommere, sekretariat og hallansvarlige. For foreldre til gjestene lag viser vi til www.drammen.no for forslag på ting å gjøre mens kampen pågår. 

 

Smittevern
Det er 1 meters regelen som gjelder for alle. Viktig at alle opprettholder god avstand til enhver tid (utenom spillere i kamp


Det skal føres deltakerlister av samtlige personer (også funksjonærer) som er til stede under arrangementet. Disse lister slettes listene etter 10 dager. Gjestenede lag n må være registrert i SPOND hos respektive klubb. Hvis et gjestende lag ikke har SPOND må hallansvarlige få informasjon 

Det er satt av 15 minutter ekstra tid mellom seriekampene denne sesongen for å ha nok med tid for rengjøring mellom kampene. Vi ber derfor om at alle lag forlater banen så snart som mulig etter sin kamp. Arrangør avgjør når lagene til neste kamp kan komme inn i hallen. Det er ingen som kan kreve ekstra tid til oppvarming etc


Alle kamparrangører plikter å stille med minst en smittevernansvarlig person. I Drammen Rivers er det styreleder Bjørn Ørjan Myhre. Vi har kampansvarlige på plass på hver hjemmekamp (foresatte fra lag, se oversikt over hvilket lag som har ansvar når her).

Kampansvarlige passer på at:

  • Spillere blir vist inn til garderobe ved ankomst til hallen

  • Desinfiseringsmidler er lett tilgjengelig

  • Alle opprettholder 1-metersregelen til enhver tid (utenom kamper)

  • Rengjøre nødvendig utstyr og anlegg slik at alt er klart til neste kamp.

  • Gir beskjed til lagene når de kan komme inn for oppvarming

  • Ingen tilskuere kommer inn i hallen

 

TRENINGER


Dette gjør vi i Drammen Rivers for å ivareta smittevern på treninger

  • Alle spillere som skal delta på trening må melde seg på i forkant via SPOND. Det gjør at vi alltid har full oversikt over hvem som har vært i hallen(e) hvis en smittesituasjon skulle oppstå og kommunen må smittespore.

  • Samtlige spillere skal vaske hendene på vei inn i hallen før trening. De skal vente med 1 meters avstand i kø for håndvasken.

  • Ballene skal vaskes med klut mellom hver trening (dette har trenerne ansvar for)

  • Så langt det er mulig ønsker vi at jenten tar med én mørk og én lys overdel på alle treninger. Eventuell en reversibel overdel. De som har Drammen Rivers-drakt kan fint bruke den. Dette er fordi at når vi skal dele lag for spill, ønsker vi ikke å bruke overtrekksvester som andre har svettet i.

Her er link til NBBF sin veileder for sesongen 2020/2021

bottom of page