Om klubben

Vi er en av Norges eldste basketklubber, stiftet i 1965 som som Drammen Latinskoles Basketklubb. Ettehvert ble klubben hetende Drammen Basketballklubb og siden juni 2016 heter vi Drammen Rivers.

Drammen Rivers er en klubb i utvikling og vekst med spillere, lag og treninger på flere steder rundt om i Drammen. Vi er basketballklubben for HELE Drammen. 

2020 har vi over 300 medlemmer, fordelt på 12 treningsgrupper fra barn født 2012 opp til senior herrelag i divisjon 2 og divisjon 4. Vi har treningstider på Øren, Brandenga og Børresen.

Hjemmearena for alle våre hjemmekamper er Øren Flerbrukshall.

Styret

Styreleder

Rune Haarberg
Smittevernansvarlig

Styremedlem

Agnethe Lien
Medlemsansvarlig Spond

Nestleder

Jane Grøtting
Politiattestansvarlig

Styremedlem

Marius Prøsch-Oddevald
Barneidrettsansvarlig

Styremedlem

Henrik Kvalem
Kommunikasjonsansvarlig Spond

Styremedlem

Mai-Britt Kopperud
Dugnadskoordinator

Generell e-post for henvendelser til klubben er post@drammenrivers.no

Sportsligt utvalg

Sportslig leder

Kjetil Kleveland

Medlem sportslig utvalg

Sanel Gabela

-

Medlem sportslig utvalg

Petter von Krogh

-

Medlem sportslig utvalg

Bendik Brotkorb-Myhrer

-

Støttefunksjoner til styret

Ida-300px.png

Ida Føyn
KASSERER

Øvrige utvalg

KONTROLLUTVALG

i 2021-2022 består kontrollkommitéen av: 
Ingela Kleveland
Jens Rydhagen
Kristin Ketilsson (vara)



VALGKOMITÉ
Valgkomité foran årsmøte 2022 er ikke fastsatt enda

Org kart Rivers.JPG
hjemmearena.png

Øren Flerbrukshall
Gamborgs vei 7, 3022 Drammen

Kalendarium hjemmekamper >>

haller.png

Øren Flerbrukshall
Gamborgs vei 7, 3022 Drammen

Brandenga Flerbrukshall
Iver Holters gate 48, 3041 Drammen

Børresen skole
Hauges gate 100, 3019 Drammen