top of page

Samtykkeerklæring fotografering

Ved å avkrysse for aksepter under, aksepterer jeg at spilleren dette skjema gjelder for kan fotograferes, og at bilder av spilleren kan publiseres på idrettslagets nettsider, sosiale media og i artikler i andre medier.
 

Det vil være aktuelt å publisere bilder/video på våre nettsider www.drammenrivers.no og arrangementssider, samt i skriftlige publikasjoner og lokalaviser. 
 

Drammen Rivers vil være varsom med å kople navn på utøvere sammen med bildene, og vil i minst mulig utstrekning publisere individuelle bilder. Vi er opptatt av at alle utøvere skal fremstå i et positivt lys, og vil selvsagt ikke publisere uheldige eller upassende bilder/videoer. 
 

Bildene som publiseres på nett vil alltid legges ut i en kvalitet som gjør det lite attraktivt for andre å manipulere dem eller benytte dem i andre sammenhenger. 

 

Foresatte kan når som helst trekke fullmakten tilbake, enten for enkeltbilder/ -videoer eller for generell publisering. 

Samtykkeerklæring fotografering

Drammen Rivers

Takk for innsendelse av samtykkeerklæring

bottom of page