top of page

Innkalling til årsmøte 2021

Oppdatert: 17. jan. 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Drammen Rivers Tirsdag 16. februar kl.18.00 Møtet blir avhold digitalt via Teams Se formell invitasjon til årets årsmøte her ***********************************************

Foreløpig agenda

  • Valg av nye styremedlemmer (3 poster på valg)

  • Godkjenning av budsjett for 2021

  • Valg av valgkomite for 2022

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene

senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden drammenrivers.no.

Frister for innmelding av saker Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2. februar

kl.18.00 til post@drammenrivers.no. Bruk gjerne mal for forslag til årsmøte hvis du skal sende inn noe. Stemmerett

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man

  • Ha vært medlem av Drammen Rivers i minst én måned

  • Fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes

  • Ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Drammen Rivers

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, se Drammen Rivers lov (PDF).

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, vennligst ta kontakt på post@drammenrivers.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Drammen Rivers


58 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page