top of page

Flere hender til en klubb i vekst søkes!

På klubbens årsmøte 16. mars er det i år tre styremedlemmer som takkes av. I klubben vår velges nemlig representanter til styret for to år av gangen, og halvparten av styret er på valg annethvert år for å få kontinuitet. Så nå trenger vi nye medlemmer inn i styret. Med en så stor medlemsvekst som vi har fått blir også omfanget av oppgaver større, og for å kunne fortsette å ha det samme tilbudet som vi har per i dag trenger vi å fylle opp alle tre styreplasser og aller helst få inn et ekstra styremedlem så det det blir 7 faste styremedlemmer fra mars 2020.

Interessen for basketball i Drammen har eksplodert de seneste fem årene! Vi har ikke bare doblet, men nesten tidoblet antall medlemmer!

For medlemstallene fra Drammen Rivers taler sitt tydelige språk – det er mange som ønsker å spille basketball i byen vår! I dag er flere av treningsgruppene dessuten helt fulle, og vi har mange på venteliste.


Hva gjør da egentlig styret?!

De viktigste oppgavene for klubbens styre er:

 • Å få kabalen med trenere, treningstider og haller på plass

 • Påmelding av lag til seriespill

 • Koordinering av trenere

 • Administrere medlemmene og kontingenter

 • Koordinere alle hjemmekamper, sekretariat og resultatrapportering

 • Samarbeid med basketballforbundet, kommune, lokalt idrettsråd og andre

 • Informasjon til medlemmer, foresatte og klubbens andre interessenter

 • Synlighet i sosiale medier og oppdatert hjemmeside

 • Få inn sponsorer og støttespillere

 • Utvikle klubben videre

 • Føre regnskap

Kan du bidra?

Her finnes det mange muligheter å bidra med det du liker best, og det du er god til! Vi oppfordrer derfor til å tenke gjennom om det kan finnes en liten styre-spire i deg! Hvis du tror at du kan være med og bidra, ta kontakt med leder av valgkomitéen Åsmund Janøy på aasmund@me.com, eller ta kontakt med noen i styret. Vi forteller gjerne mer om hva arbeidet i styret består i. Du finner kontaktdata til alle i styret her

86 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page