TRENINGSPROGRAM


Vi har vært så heldig å få oversendt et treningsopplegg fra Pål Berg som man kan bruke i disse utfordrende koronatider.

Last ned programmet her

Noen av øvelsene inneholder bruk av kurv, men vi anbefaler at dere utfører bevegelsene helt frem til avslutningen. 

Dette er øvelser som kan gjøres i oppkjørsler eller på gatene.

Hold dere friske og respekter myndighetenes oppfordringer!

Idrettsgledelig hilsen fra styret, gjennom styreleder Bjørn

HJEMMEKAMPANSVAR

Alle lag i seriespill deler på ansvaret å være hall- og kioskansvarlig på dagene med hjemmekamper i løpet av sesongen. Det å rigge opp og ned til kamper, koordinere med styret om sekretariat og dommerbetaling og sette opp og drifte kiosk på hjemmekampsdagen er det vi har av obligatorisk dugnad i Drammen Rivers for lag i seriespill.

Det er lurt å fordele ansvar i laget for disse dagene i starten på sesongen, slik at alle tidlig får det inn i sin kalender og vet når det er dugnad. 

Nedenfor er instrukser til hjemmekampdagene. Disse ligger også fysisk i lager 1 i Øren Flerbrukshall.  Ved spørsmål om noe rundt hjemmekampansvar, ta kontakt med styreleder, nestleder eller sportslig leder i klubben. Kontaktdata til dem finnes på denne siden

ROLLEBESKRIVELSER/INSTRUKSER

Her er en oversikt over klubbens ulike roller. Beskrivelser av styrets roller kommer på nyåret . 

 
 

Alle møtereferater fra styremøter og årsmøter legges ut her

Styremøter 2020

Januar (pdf)  

Februar (pdf)  

Årsmøte 2019

Referat årsmøte 2019 (pdf)

Styremøter 2019

Januar (pdf)  

Februar (pdf)  

Mars (pdf)  

April (pdf)  

Mai (pdf) 

August (pdf)  

September (pdf)  

Oktober (pdf)  

November (pdf) 

Desember (pdf)

Alle som har lagt ut for noe for klubben og ønsker refusjon, og trenere som har rett til erstatning for kjøring må bruke disse malene, trykk på linken og lagre en kopi på egen pc før du fyller ut. Ferdig utfylte dokumenter sendes til kasserer@drammenrivers.no

Refusjonsmal (xls)
Kjøregodtgjørelse (xls)

 
 

Her er alle dokumenter som har blitt publisert i forbindelse med klubbens årsmøte 2020. 

Årsmøtet avholdes mandag 16. mars kl. 19.00 på Quality Hotell Rivers, Drammen 

Saksliste Årsmøte 2020 (pdf)
Årsregnskap 2019 og foreslått budsjett 2020 (pdf)

Styrets årsberetning 2019 (pdf)

Innkalling til årsmøte 2020 (pdf)

Forslagsskjema til årsmøtet (word)

Drammen Rivers lov 2019
(pdf)

 

Alle som har lagt ut for noe for klubben og ønsker refusjon, og trenere som har rett til erstatning for kjøring må bruke disse malene, trykk på linken og lagre en kopi på egen pc før du fyller ut. Ferdig utfylte dokumenter sendes til kasserer@drammenrivers.no

Refusjonsmal (xls)
Kjøregodtgjørelse (xls)

 

DRAMMEN RIVERS

Postboks 2139

3003 DRAMMEN 

Org. nr: 997 268 083

e-post: post@drammenrivers.no 

  • Facebook
  • Instagram

© 2023 by DRAMMEN RIVERS | Laget av KlevelandORD