MEDLEMSINFORMASJON

INSTRUKSER HJEMMEKAMPANSVAR

NB! Høsten 2020 er det ikke tillat med publikum eller kiosk i Ørenhallen, og hjemmekampansvar har andre oppgaver utover å klargjøre og stenge hallen for dagen. Se oppdatert info på vår COVID-19-infoside. 
 

Kampansvar vanlig sesong
Alle lag i seriespill deler på ansvaret å være hall- og kioskansvarlig på dagene med hjemmekamper i løpet av sesongen. Det å rigge opp og ned til kamper, koordinere med styret om sekretariat og dommerbetaling og sette opp og drifte kiosk på hjemmekampsdagen er det vi har av obligatorisk dugnad i Drammen Rivers for lag i seriespill.

Det er lurt å fordele ansvar i laget for disse dagene i starten på sesongen, slik at alle tidlig får det inn i sin kalender og vet når det er dugnad. 

Nedenfor er instrukser til hjemmekampdagene. Disse ligger også fysisk i lager 1 i Øren Flerbrukshall.  Ved spørsmål om noe rundt hjemmekampansvar, ta kontakt med styreleder, nestleder eller sportslig leder i klubben. Kontaktdata til dem finnes på denne siden


INSTRUKSER HJEMMEKAMPER 2020-2021

Instruks HJEMMEKAMPANSVAR 2020-21 | COVID-19 TILTAK (pdf)
Instruks SEKRETARIAT
(pdf)
Instruks OPPSETT LIVE STREAMING (pdf)
Kvittering DOMMERBETALING (pdf)
Kvittering SEKRETARIAT (pdf)

Kv

ROLLEBESKRIVELSER/INSTRUKSER

REFUSJONSMAL

Alle som har lagt ut for noe for klubben og ønsker refusjon, og trenere som har rett til erstatning for kjøring må bruke disse malene, trykk på linken og lagre en kopi på egen pc før du fyller ut. Ferdig utfylte dokumenter sendes til ida@drammenrivers.no

Refusjonsmal (xls)
Kjøregodtgjørelse (xls)

 
 
 
 
 

REFERATER

Alle møtereferater fra styremøter og årsmøter legges ut her

Styremøter 2021

Februar (pdf) 
 

Styremøter 2020

Januar (pdf)  

Februar (pdf) 
August (pdf)
September (pdf) 
November (pdf)

Styremøter 2019

Januar (pdf)  

Februar (pdf)  

Mars (pdf)  

April (pdf)  

Mai (pdf) 

August (pdf)  

September (pdf)  

Oktober (pdf)  

November (pdf) 

Desember (pdf)

ÅRSMØTE

2021


ÅRSMØTE 2021 BLIR AVHOLD TIRSDAG 16. FEBRUAR KL 18.00 - DIGITALT VIA TEAMS
Click here to join the meeting


Guide/instruks for taletid og gjennomføring av digitalt årsmøte (PDF)

DOKUMENTER ÅRSMØTE 2021
Her er alle dokumenter som har blitt publisert i forbindelse med dette årsmøte.


Saker til årsmøte

Saksliste årsmøte 2021 (pdf)
Sak 11 Aktivitetskontingent (pdf)
Sak 11 Medlemskontingent (pdf)

Sak 13 Organisasjonskart (pdf) 
Forslag organisasjonskart (pdf) 

Årsberetninger

Styrets årsberetning og årsregnskap 2020 (pdf)
Kontrollutvalgets beretning Drammen Rivers 2020 (pdf)

Valg av nytt styre
Valkomitéens innstilling 2021 (pdf)

Klubbens økonomi
Balanserapport 2020 (pdf)
Styrets forslag budsjett 2021
(pdf) 


Innkalling m.m
Innkalling til årsmøte 2021 (pdf)​

Forslagsskjema til årsmøtet (word)
Drammen Rivers lov 2019 (pdf)

2020

Her er alle dokumenter som har blitt publisert i forbindelse med klubbens årsmøte 2020. 

Årsmøtet ble avholdt mandag 16. mars kl. 19.00 på Quality Hotell Rivers, Drammen 
 

Saksliste Årsmøte 2020 (pdf)
Årsregnskap 2019 og foreslått budsjett 2020 (pdf)

Styrets årsberetning 2019 (pdf)

Innkalling til årsmøte 2020 (pdf)

Forslagsskjema til årsmøtet (word)
Drammen Rivers lov 2019 (pdf)

 

TRENINGSPROGRAM

Vi har vært så heldig å få oversendt et treningsopplegg fra Pål Berg som passer de fleste
Last ned programmet her

Noen av øvelsene inneholder bruk av kurv, men vi anbefaler at dere utfører bevegelsene helt frem til avslutningen. 

Dette er øvelser som kan gjøres i oppkjørsler eller på gatene.

Hold dere friske og respekter myndighetenes oppfordringer!

Idrettsgledelig hilsen fra styret, gjennom styreleder Bjørn